Det mest interessante forskningsresultatet om demens har eg funne i ein artikkel i augustnummeret 2016 av magasinet Scientific American. Etter å ha lese artikkelen blei eg overtydd om at i huntington-genet har vi eit gen som regulerer både intelligens og demens, geni og galskap, alt i eitt og same gen. Her ligg eit samandrag som eg har skreve av artikkelen:  sudbo.no/documents/TenkegenetSciAmAug2016p53sammendrag.pdf

Her er originalartikkelen: https://www.scientificamerican.com/article/is-huntington-s-disease-an-unintended-consequence-of-having-a-highly-sophisticated-brain/